Giống cây trồng - Công ty Cổ phần tập đoàn giống cây trồng Việt Nam - Vinaseed
Giống lúa
Giống rau quả