Giống mướp hương lai F1 Hương Việt - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống bí đỏ Lai F1 Goldstar 998

  • Thời gian sinh trưởng: Thời gian cho thu hoạch quả 85 - 95 ngày sau trồng
  • Năng suất: Tiềm năng năng suất của giống đạt 20 - 25 tấn/ha. 
  • Đặc điểm:  Giống sinh trưởng phát triển khỏe, thân to bộ lá lớn và xanh bền. Ra hoa tập trung, thời gian ra hoa ngắn (35 - 40 ngày đối với vụ Thu Đông và 45 - 48 ngày đối với vụ Xuân Hè). Chống chịu trung bình với bệnh héo xanh và bệnh virus.
  • Chất lượng quả: Hình thái quả đẹp, quả cân đối, tỉ lệ quả loại 1 cao, thịt quả dày, độ đồng đều màu sắc thịt quả cao, thịt quả ăn dẻo, ngọt. khối lượng quả trung bình 0,8 - 1 kg


QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG BÍ ĐỎ GOLDSTAR 998