Lịch sử phát triển

Quá trình phát triển

2018

Tái cấu trúc theo mô hình Tập đoàn, đổi tên thành Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

Số đơn vị thành viên: 30 đơn vị trên khắp cả nước.

2018

2006

Niêm yết trên sở GDCK TPHCM, mã CK: NSC

2006

2003

Chuyển đổi Công ty Giống cây trồng Trung ương 1 thành Công ty CP Giống cây trồng Trung ương, với vốn điều lệ ban đầu 13,5 tỷ đồng số đơn vị thành viên 8 đơn vị

2003

1989

Thành lập Công ty Giống cây trồng Trung ương I trên cơ sở tách Công ty Giống cây trồng Trung ương thành Công ty giống cây trồng Trung ương 1 và Công ty giống cây trồng Trung ương 2 (nay là Công ty CP Giống cây trồng miền Nam)

1989

1978

Thành lập Công ty Giống cây trồng Trung ương

1978

1968

Thành lập Trại giống lúa cấp I - Trực thuộc Bộ NN và PTNT

1968