Giống dưa hấu Lucky 01 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống dưa hấu Lucky 01

  • Nguồn gốc: Giống do công ty nghiên cứu sản xuất
  • Năng suất: 25-35 tấn/ha. Khối lượng trung bình 3-5kg/trái
  • Thời gian sinh trưởng: 55-60 ngày
  • Độ brix: 11-13%
  • Đặc điểm: Hình dáng quả Ovan  Sinh trưởng nhanh, khoẻ từ giai đoạn cây con, bộ lá xanh bền đến thu hoạch. Chống chịu tốt với sâu bệnh hại tốt.