Giống lúa thuần năng suất chất lượng VNR10 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống lúa thuần năng suất chất lượng VNR10

  • Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 125-130 ngày; vụ Mùa 100-105 ngày 
  • Năng suất:  Năng suất trung bình 7,0- 7,5 tấn/ha, thâm canh đạt 8,0- 8,5 tấn/ha
  • Đặc tính giống:  Chiều cao cây 95 - 100 cm, lá đòng phẳng, bản lá trung bình, thế lá thẳng. Đẻ nhánh khỏe tập trung, gọn khóm
  • Chất lượng:  Hạt gạo trắng trong không bạc bụng, cơm trắng, bóng, mềm, vị đậm. Dạng hạt thon dài, vỏ trấu vàng sáng, khối lượng 1000 hạt 21-22 gram. Giống VNR10 thấp cây chống đổ tốt, chống chịu trung bình với một số loại sâu bệnh hại chính, phạm vi thích ứng rộng. 

HƯỚNG DẪN GIEO TRỒNG GIỐNG LÚA VNR10