Nhân sự chủ chốt - Công ty Cổ phần tập đoàn giống cây trồng Việt Nam - Vinaseed

Bà Trần Kim Liên

Chủ tịch HĐQT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật
Trình độ chính trị: Cao cấp chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật
Trình độ chính trị: Cao cấp chính trị

 • 1980 - 1982: Giảng viên trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
 • 1982 - 1995: Trợ lý Giám đốc Nông trường Đồng Giao
 • 1995 - 1996: Trưởng phòng Kinh doanh XN Nông công nghiệp Đồng Giao
 • 1996 - 1997: Phó GĐ XN Nông công nghiệp Đồng Giao
 • 1997 - 1998: Phó GĐ công ty Thực phẩm XK Đồng Giao
 • 1998 - 2000: Phó GĐ công ty Vật tư và XNK – Tổng công ty Rau quả VN.
 • 2000 - 2004: Phó GĐ công ty Giống cây trồng trung ương I (nay là Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam)
 • 2015 - 6/2020:   Phó Chủ tịch HĐQT công ty CP Giống cây trồng miền Nam (SSC).
 • 2004 - T6/2020: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.
 • 2019 - nay:   Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam (Vinarice).
 • 6/2020 - nay: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam, Chủ tịch HĐQT SSC.

Bà Lê Thị Lệ Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính

 • 1999 - 2007: Chuyên viên phân tích cấp cao tại công ty quản lý Quỹ W.P.Stewart, NewYork, USA.
 • 2007 - 2010: Giám đốc khối phân tích và tư vấn đầu tư, Trợ lý Chủ tịch HĐQT công ty CP chứng khoán Sài Gòn (SSI).
 • 2010 - nay: Tổng giám đốc công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM).
 • 2015 - nay: Chủ tịch HĐQT công ty CP Giống cây trồng miền Nam (SSC).
 • 2012 - nay: Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

 

 

Ông Nguyễn Quang Trường

TV HĐQT, Tổng giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính

 • 2011 - 2012: Chuyên viên phân tích tài chính Cty TNHH Quản lý quỹ FPT.
 • 2012 - 2013: Chuyên viên phụ trách khối khách hàng tổ chức - Ngân hàng Vietinbank.
 • 2013 - 3/2017: Giám đốc Kế hoạch và Đầu tư Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.
 • 2016 - nay: Thành viên HĐQT Pan Farm, Chủ tịch HĐQT công ty CP Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao Hà Nam, Thành viên BKS công ty CP Giống cây trồng Hà Tây.
 • 2019 - nay: Thành viên HĐTV Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam.
 • 4/2017 - 6/2020: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.
 • 7/2020 - nay: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Trà My

Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

 

 • 1993 - 1995: Trợ lý TGĐ tại Công ty International Business Advisor
 • 1995 - 2012: Giám đốc tài chính kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty Biomin Việt Nam
 • 2007 - nay: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty cổ phần CSC Việt Nam
 • 2013 - nay: Phó Chủ tịch HĐQT, đồng sáng lập công ty CP Tập đoàn PAN (The PAN GROUP).
 • 5/2018 - nay: Tổng giám đốc công ty CP Tập đoàn PAN (The PAN GROUP).
 • 2016 - 2020: Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần PAN - HULIC.
 • 2016 - nay: Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần PAN Farm; thành viên HĐQT BioSpring, thành viên HĐQT Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

 

Ông Trần Đình Long

Thành viên HĐQT

Học hàm, học vị: Giáo sư, Viện sỹ,Tiến sỹ khoa học.

Học hàm, học vị: Giáo sư, Viện sỹ,Tiến sỹ khoa học.

 

 • 1967 – 1968: Giảng viên Đại học Nông nghiệp I – Hà Nội
 • 1968 – 1981: Giảng viên Đại học Nông nghiệp II
 • 1981 – 1983: Thực tập sinh tại LB Nga
 • 1983 – 1993: Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng Việt Nga
 • 1993 – 2003: Phó Viện Trưởng Viện KHKT NN Việt Nam
 • 2002 – 2003: Giám đốc Trung tâm thực nghiệm Đậu Đỗ - Viện KHKTNN Việt Nam
 • 2003 – Nay: Ủy viên trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội giống cây trồng Việt Nam, Ủy viên hội đồng quản lý quỹ Chương trình và Dự án hỗ trợ An sinh xã hội (AFV), Ủy viên trung ương quỹ Hòa Bình và Phát triển Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng khoa học viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam, Ủy viên hội đồng khoa học viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, Viện KHKT Nông lâm nghiệp miền Núi phía Bắc, viện nghiên cứu rau quả trung ương, Trung tâm tài nguyên thực vật.
 • 2004 – nay: Thành viên HĐQT Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

 

Ông Nguyễn Khánh Quỳnh

Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

 

 • 2001 - 2002: Nhân viên kinh doanh XNK Tập đoàn Sunhouse.
 • 2002 - 2004: Phụ trách mua hàng nông sản xuất khẩu khu vực Miền Trung – công ty TNHH OLAM Việt Nam.
 • 2004 - 2006: Chuyên viên tài trợ thương mại XNK – Ngân Hàng Mizuho corporate bank, chi nhánh Hà Nội.
 • 2008 - 2010: Chuyên viên phân tích đầu tư cổ phiếu công ty TNHH quản lý Quỹ SSI (SSIAM)
 • 2010 - 2014: Phó Giám đốc đầu tư công ty TNHH quản lý Quỹ SSI (SSIAM).
 • 2015 - 2017: Thành viên ban Kiểm soát công ty CP Giống cây trồng Miền Nam (SSC).
 • 2014 - 2017: Giám đốc đầu tư công ty TNHH quản lý Quỹ SSI (SSIAM).
 • 2018 - nay: Giám đốc đầu tư và phát triển kinh doanh công ty CP Tập đoàn PAN.
 • 2012 - 2015: Thành viên ban Kiểm soát Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.
 • 2015 - 4/2019: Trưởng ban Kiểm soát Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.
 • 4/2019 - nay: Thành viên HĐQT Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.
 • 2020 - nay:  Tổng giám đốc PAN Farm, Chủ tịch HĐQT PAN-HULIC

 

Ông Nguyễn Quang Trường

Tổng giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính

 • 2011 - 2012: Chuyên viên phân tích tài chính Cty TNHH Quản lý quỹ FPT.
 • 2012 - 2013: Chuyên viên phụ trách khối khách hàng tổ chức - Ngân hàng Vietinbank.
 • 2013 - 3/2017: Giám đốc Kế hoạch và Đầu tư Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.
 • 2016 - nay: Thành viên HĐQT Pan Farm, Chủ tịch HĐQT công ty CP Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao Hà Nam, Thành viên BKS công ty CP Giống cây trồng Hà Tây.
 • 2019 - nay: Thành viên HĐTV Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam.
 • 4/2017 - 6/2020: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.
 • 7/2020 - nay: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

Ông Đỗ Bá Vọng

Phó Tổng giám đốc

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học

 

 • 1993 - 1994: Phó GĐ trại Giống cây trồng TW Châu Giang - Hưng Yên
 • 1994 - 2001: Giám đốc trại Giống cây trồng TW Châu Giang - Hưng Yên
 • 2001 - 2004: Giám đốc trại Giống cây trồng TW Đồng Văn (nay là Chi nhánh Hà Nam)
 • 2015 - nay: Thành viên HĐQT công ty CP Giống cây trồng miền Nam (SSC).
 • 2004 - nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng GĐ phụ trách Khoa học kỹ thuật, sản xuất Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam, Giám đốc trung tâm nghiên cứu VRDC - Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

 

Ông Nguyễn Hải Thọ

Phó Tổng giám đốc

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp

 

 • 1984 - 1996: Cán bộ chỉ đạo trại Giống cây trồng TW Thường Tín, Hà Nội
 • 1996 - 2003: Phó GĐ trại Giống cây trồng TW Thường Tín, Hà Nội 
 • 2004 - 2007: Phó phòng TTKD Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.
 • 2007 - 2010: Trưởng phòng Phát triển sản phẩm mới Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.
 • 2010 - 2018: Giám đốc xí nghiệp Giống cây trồng TW Ba Vì.
 • T2/2020 – nay: Giám đốc công ty CP Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao Hà Nam
 • 2011 - nay: Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

 

Ông Dương Quang Sáu

Phó Tổng giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ nông nghiệp.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ nông nghiệp.

 • 1998 - 2002: Cán bộ sản xuất Trại giống cây trồng TW Đồng Văn (nay là chi nhánh Hà Nam)
 • 2002 - 2005: Cán bộ sản xuất công ty CP Hưng Nông.
 • 2005 - 2010: Cán bộ sản xuất Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.
 • 2010 - 2013: Phó phòng sản xuất Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam. 
 • 2013 - 2018: Giám đốc sản xuất 1 Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.
 • 2/2019 - nay: Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

 

Ông Phạm Trung Dũng

Phó Tổng giám đốc

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh

 • 2001 - 2003: Nhân viên Kinh doanh công ty TNHH Kona Vietnam.
 • 2003 - 2005: Nhân viên phòng Tổng hợp Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.
 • 2005 - 2006: Giám sát bán hàng công ty CP Pin ắc quy miền Nam.
 • 2006 - 2009: Giảng viên khoa quản lý nhà nước về Xã hội - Học viện hành chính quốc gia.
 • 2009 - 2010: Thư ký HĐQT Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.
 • 2010 - 2011: Phó phòng Nhân sự và Hành chính Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.
 • 2011 - 3/2017: Giám đốc Nhân sự và Hành chính Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.
 • 1/2018 - T1/2020: Giám đốc công ty CP Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao Hà Nam.
 • 4/2017 - nay: Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng ban Kiểm soát

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng
 • 2008 - 2010: Trưởng nhóm Kiểm toán, công ty TNHH KPMG Việt Nam.
 • 2010 - 2011: Chuyên viên khối dịch vụ ngân hàng đầu tư, công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI).
 • 2012 - 2015: Phó phòng dịch vụ kiểm toán, thẩm định giao dịch công ty TNHH KPMG Việt Nam.
 • 2015 - 2016: Chuyên viên cao cấp phân tích tài chính công ty CP Tập đoàn Pan.
 • 2016 - 2017: Thành viên BKS công ty CP XNK Thủy sản Bến Tre.
 • 2017 - 2018: Giám đốc vận hành công ty CP PAN - HULIC.
 • 4/2018 - nay: Thành viên HĐQT công ty CP PAN - HULIC.
 • 10/2018 - 4/2019: Thành viên BKS công ty CP Giống cây trồng miền Nam.
 • 2018 - nay: Thư ký HĐQT công ty CP Tập đoàn Pan.
 • 4/2019 - nay: Thành viên ban Kiểm soát Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

Ông Đỗ Tiến Sỹ

Thành viên Ban Kiểm soát

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

 

 • 5/2000 - 7/2000: Phó GĐ trại Giống cây trồng TW Ba Vì
 • 8/2000 - 3/2001: Phó phòng TT Kinh doanh Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.
 • 2001 - 2004: Trưởng phòng TT Kinh doanh Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.
 • 2004 - 2010: Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Kinh doanh XNK Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.
 • 2010 - 2012: Ủy viên HĐQT, Chủ tịch BCH Công đoàn Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.
 • 2010 - 2016: Giám đốc kinh doanh Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.
 • 2016 - 3/2019: Giám đốc công ty CP Giống cây trồng trung ương Quảng Nam.
 • 2019 – nay: Tổng giám đốc công ty CP giống cây trồng Miền Nam (SSC)
 • 2012 - nay: Thành viên BKS, Chủ tịch công đoàn Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

 

Ông Lương Ngọc Thái

Thành viên ban Kiểm soát

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

 • 2015 - 2018: Nhân viên Kiểm toán, Trưởng nhóm Kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 • 2018 - 2020: Chuyên viên Phân tích đầu tư Công ty CP Tập đoàn PAN (The PAN Group).
 • 2020 - nay: Chuyên viên phân tích Cao cấp Công ty cổ phần PAN Farm
 • 27/4/2021 - nay: thành viên BKS công ty cổ phần tập đoàn giống cây trồng Việt Nam

 

GS.VS.TSKH Trần Đình Long

Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội giống cây trồng Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản lý quỹ Chương trình và Dự án hỗ trợ an sinh xã hội (AFV)

 • 1967 - 1968: Giảng viên Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội
 • 1968 - 1981: Giảng viên Đại học Nông nghiệp II.
 • 1981 - 1983: Thực tập sinh tại LB Nga.
 • 1983 - 1993: Giám đốc trung tâm Giống cây trồng Việt Nga.
 • 1993 - 2003: Phó Viện trưởng viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam.
 • 2002 - 2003: Giám đốc trung tâm Thực nghiệm Đậu Đỗ - Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam.
 • 2003 - nay: Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội giống cây trồng Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản lý quỹ Chương trình và Dự án hỗ trợ an sinh xã hội (AFV), Ủy viên Trung ương quỹ Hòa Bình và Phát triển Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Ủy viên Hội đồng khoa học viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc, viện nghiên cứu Rau quả trung ương, Trung tâm tài nguyên thực vật.
 • 2004 - nay: Thành viên HĐQT Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

GS.TS Đỗ Năng Vịnh

Nguyên Phó Viện trưởng viện Di truyền Nông nghiệp

Nguyên Phó Viện trưởng viện Di truyền Nông nghiệp

PGS.TS Hà Thị Thúy

Nguyên Phó Viện trưởng viện Di truyền Nông nghiệp, Nghiên cứu viên cao cấp viện Di truyền Nông nghiệp

Nguyên Phó Viện trưởng viện Di truyền Nông nghiệp, Nghiên cứu viên cao cấp viện Di truyền Nông nghiệp

TS. Nguyễn Như Hải

Trưởng phòng Cây lương thực, cây thực phẩm – Cục trồng trọt -  Bộ Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn.

TS. Trần Ngọc Hùng

Trưởng bộ môn Công nghệ sinh học, Viện Nghiên cứu Rau quả (FAVRI)

Trưởng bộ môn Công nghệ sinh học, Viện Nghiên cứu Rau quả (FAVRI)