Nhân sự chủ chốt - Công ty Cổ phần tập đoàn giống cây trồng Việt Nam - Vinaseed

Bà Trần Kim Liên

Chủ tịch HĐQT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật
Trình độ chính trị: Cao cấp chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật
Trình độ chính trị: Cao cấp chính trị

 • 1980 - 1982: Giảng viên trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.
 • 1982 - 1995: Trợ lý Giám đốc Nông trường Đồng Giao.
 • 1995 - 1996: Trưởng phòng Kinh doanh XN Nông CN Đồng Giao.
 • 1996 - 1997: Phó Giám đốc XN Nông CN Đồng Giao.
 • 1997 - 1998: Phó Giám đốc Công ty Thực phẩm XK Đồng Giao.
 • 1998 - 2000: Phó Giám đốc công ty Vật tư và XNK - TCT Rau quả VN.
 • 2000 - 2004: Phó Giám đốc công ty Giống cây trồng TW I.
 • 2015 – 2020: Phó Chủ tịch HĐQT SSC.
 • 2004 - 2020: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Vinaseed.
 • 7/2020 – nay: Chủ tịch HĐQT Vinaseed, SSC, Vinarice.

Bà Lê Thị Lệ Hằng

Phó Chủ tịch HĐQT

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính

 • 1999 - 2007: Chuyên viên phân tích cấp cao công ty Quản lý Quỹ W. P. Stewart, New York, USA.
 • 2007 - 2010: Giám đốc khối Phân tích và Tư vấn đầu tư, Trợ lý Chủ tịch HĐQT công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI).
 • 2010 - nay: Tổng giám đốc công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM).
 • 2015 - 2020: Chủ tịch HĐQT SSC.
 • 2012 - nay: Phó Chủ tịch HĐQT Vinaseed.

 

 

Bà Nguyễn Thị Trà My

Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

 • 1993 - 1995: Trợ lý TGĐ tại Công ty International Business Advisor.
 • 1995 - 2012: Giám đốc tài chính kiêm Phó TGĐ công ty Biomin Việt Nam.
 • 2007 - nay: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty CP CSC Việt Nam.
 • 2013 - nay: Phó Chủ tịch HĐQT, Đồng sáng lập, Tổng giám đốc The Pan Group.
 • 2016 - nay: Chủ tịch HĐQT Pan Farm, Chủ tịch HĐQT Pan - Hulic,  Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC), thành viên HĐQT Vinaseed.

 

Ông Nguyễn Quang Trường

TV HĐQT, Tổng giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính

 • 2011 - 2012: Chuyên viên phân tích tài chính Cty TNHH Quản lý quỹ FPT.
 • 2012 - 2013: Chuyên viên phụ trách khối khách hàng tổ chức - Ngân hàng Vietinbank.
 • 2013 - 3/2017: Giám đốc Kế hoạch và Đầu tư Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.
 • 2016 - nay: Thành viên HĐQT Pan Farm, Chủ tịch HĐQT công ty CP Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao Hà Nam, Thành viên BKS công ty CP Giống cây trồng Hà Tây.
 • 2019 - nay: Thành viên HĐTV Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam.
 • 4/2017 - 6/2020: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.
 • 7/2020 - nay: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

Bà Nguyễn Ngọc Anh

Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính trường Đại học Wollongong, Úc và Chứng chỉ MBA chuyên nghiệp Đại học Bắc Alabama, Hoa Kỳ

 • 2005 - 2010: Nhân viên khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư - Chi nhánh CTCP Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội
 • 2011 - 2019: Giám đốc khu vực phía Bắc - Khối dịch vụ ngân hàng Đầu tư - Chi nhánh CTCP Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội
 • 2017 - nay: Thành viên HĐQT CTCP PAN Farm
 • 2019 - nay: Giám Đốc Khối - Khối dịch vụ ngân hàng Đầu tư kiêm trợ lý Chủ tịch HĐQT – CTCP Chứng khoán SSI
 • 2019 - nay: Thành viên HĐQT CTCP Khí Hóa Lỏng Miền Nam
 • 2020 - nay: Thành viên HĐQT CTCP Phục Vụ Mặt Đất Sài Gòn
 • 6/2021 - nay: Thành viên HĐQT CTCP Bibica.
 • 4/2022 - nay: Thành viên HĐQT Vinaseed
   

Ông Trần Đình Long

Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn:  Giáo sư, Viện sỹ, Tiến sỹ khoa học

Trình độ chuyên môn:  Giáo sư, Viện sỹ, Tiến sỹ khoa học

 • 1967 - 1968: Giảng viên Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội
 • 1968 - 1981: Giảng viên Đại học Nông nghiệp II.
 • 1981 - 1983: Thực tập sinh tại LB Nga.
 • 1983 - 1993: Giám đốc trung tâm Giống cây trồng Việt Nga.
 • 1993 - 2003: Phó Viện trưởng viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam.
 • 2002 - 2003: Giám đốc trung tâm Thực nghiệm Đậu Đỗ - Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam.
 • 2003 - nay: Chủ tịch Hội giống cây trồng Việt Nam (VSA); Ủy viên UBTW MTTQ Việt Nam, UV Hội đồng tư vấn về Khoa học - Giáo dục và Môi trường, UBTW MTTQ Việt Nam; Ủy viên Hội đồng quản lý quỹ Chương trình và Dự án hỗ trợ An sinh xã hội (AFV), UV Hội đồng KHCN viện KH Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), Ủy viên HĐKH viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, Trung tâm Tài nguyên Thực vật. Chủ tịch HĐQT Trung tâm đào tạo Kiến thức cộng đồng (CKC); Viện trưởng Viện Môi trường và Nông nghiệp ECO; UV HĐQT Pan Farm.
 • 2004 - 4/2022, 4/2023 - nay: Thành viên HĐQT Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

Ông Nguyễn Quang Trường

Tổng giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính

 • 2011 - 2012: Chuyên viên phân tích tài chính công ty TNHH QL quỹ FPT.
 • 2012 - 2013: Chuyên viên khối khách hàng tổ chức - NH VietinBank
 • 2013 - 2017: Giám đốc Kế hoạch & Đầu tư Vinaseed.
 • 2016 - nay: Thành viên HĐQT Pan Farm, Chủ tịch HĐQT Hanam Hitech.
 • 4/2017 - 6/2020: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Vinaseed.
 • 7/2020 - nay: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Vinaseed, Chủ tịch HĐQT QSC.

Ông Dương Quang Sáu

Phó Tổng giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ nông nghiệp.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ nông nghiệp.

 • 1998 - 2002: Cán bộ sản xuất Vinaseed Hà Nam.
 • 2002 - 2005: Cán bộ sản xuất công ty CP Hưng Nông.
 • 2005 - 2010: Cán bộ sản xuất Vinaseed.
 • 2010 - 2013: Phó phòng sản xuất Vinaseed.
 • 2013 - 1018: Giám đốc sản xuất 1 - Vinaseed.
 • 2/2019 - nay: Phó Tổng giám đốc Vinaseed.

 

Ông Phạm Trung Dũng

Phó Tổng giám đốc

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh

 • 2001 - 2003: Nhân viên Kinh doanh công ty Kona Việt Nam
 • 2003 - 2005: Nhân viên phòng Tổng hợp Vinaseed.
 • 2005 - 2006: Giám sát bán hàng công ty Pinaco
 • 2006 - 2009: Giảng viên khoa QLNN về Xã hội, Học viện Hành chính QG.
 • 2009 - 2010: Thư ký HĐQT Vinaseed
 • 2010 - 2011: Phó Giám đốc Nhân sự hành chính Vinaseed.
 • 2011 - 4/2017: Giám đốc Nhân sự hành chính Vinaseed.
 • 1/2018 - 2/2020: Giám đốc Hanam Hitech.
 • 2020 – 03/2022: Giám đốc Nhân sự Vinaseed.
 • 4/2017 - nay: Phó Tổng giám đốc Vinaseed.

Ông Nguyễn Đình Trung

Phó Tổng giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nông nghiệp

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nông nghiệp

 • 1991 - 2004: Cán bộ kỹ thuật, cán bộ kiểm nghệm Vinaseed.
 • 2004 - 2006: Phó phòng kỹ thuật Vinaseed.
 • 2006 - 2012: Trưởng phòng nghiên cứu và phát triển Vinaseed.
 • 2012 - 2019: Giám đốc Trung tâm R&D Khoái Châu.
 • 2019 - 2024: Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Vinaseed (VRDC).
 • 02/2024 - nay: Phó Tổng giám đốc Vinaseed.

Ông Nguyễn Trung Dũng

Phó Tổng giám đốc

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khoa học cây trồng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khoa học cây trồng

 • 2006 - 2013: Cán bộ kỹ thuật; Trợ lý Tổng Giám đốc CTCP Giống cây trồng Miền Nam (SSC).
 • 2013 - 2015: Phó Giám đốc Chi nhánh SSC Tây Nguyên.
 • 2015 - 2016: Q.Giám đốc Chi nhánh SSC Tây Nguyên.
 • 2016 - nay: Giám đốc Chi nhánh Vinaseed Tây Nguyên.
 • 02/2024 - nay: Phó Tổng giám đốc Vinaseed.

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng ban Kiểm soát

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng
 • 2008 - 2010: Trưởng nhóm Kiểm toán, công ty TNHH KPMG Việt Nam.
 • 2010 - 2011: Chuyên viên khối dịch vụ ngân hàng đầu tư, CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI).
 • 2012 - 2015: Phó phòng dịch vụ kiểm toán, thẩm định KPMG Việt Nam.
 • 2015 - 2016: Chuyên viên cao cấp phân tích tài chính The Pan Group.
 • 2016 - 2017: Thành viên BKS công ty CP XNK Thủy sản Bến Tre.
 • 2017 - 2018: Giám đốc vận hành Pan - Hulic.
 • 4/2018 - nay: Thành viên HĐQT Pan - Hulic.
 • 10/2018 - 4/2019: Thành viên BKS SSC.
 • 2018 - nay: Thư ký HĐQT The Pan Group.
 • 4/2019 - 6/2020: Thành viên BKS Vinaseed. 
 • 6/2020 - nay: Trưởng BKS Vinaseed. 

Ông Đỗ Tiến Sỹ

Thành viên Ban Kiểm soát

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

 

 • 2000 - 7/2000: Phó giám đốc Vinaseed Ba Vì
 • 8/2000 - 3/2001: Phó phòng Kinh doanh Vinaseed.
 • 2001 - 2004: Trưởng phòng Kinh doanh Vinaseed.
 • 2004 - 2010: Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Kinh doanh XNK Vinaseed.
 • 2010 - 2012: Ủy viên HĐQT, Chủ tịch BCH Công đoàn Vinaseed.
 • 2010 - 2016: Giám đốc Kinh doanh Vinaseed.
 • 2016 - 3/2019: Giám đốc Vinaseed Quảng Nam.
 • 8/2019 – 5/2020: Tổng giám đốc SSC.
 • 2012 - nay: Thành viên BKS Vinaseed.
   

Ông Lương Ngọc Thái

Thành viên ban Kiểm soát

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

 • 2015 - 2018: Nhân viên Kiểm toán, Trưởng nhóm Kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 • 2018 - 2020: Chuyên viên Phân tích đầu tư Công ty CP Tập đoàn PAN (The PAN Group).
 • 2020 - nay: Chuyên viên phân tích Cao cấp Công ty cổ phần PAN Farm
 • 27/4/2021 - nay: thành viên BKS công ty cổ phần tập đoàn giống cây trồng Việt Nam

 

GS.VS.TSKH Trần Đình Long

Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội giống cây trồng Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản lý quỹ Chương trình và Dự án hỗ trợ an sinh xã hội (AFV)

 • 1967 - 1968: Giảng viên Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội
 • 1968 - 1981: Giảng viên Đại học Nông nghiệp II.
 • 1981 - 1983: Thực tập sinh tại LB Nga.
 • 1983 - 1993: Giám đốc trung tâm Giống cây trồng Việt Nga.
 • 1993 - 2003: Phó Viện trưởng viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam.
 • 2002 - 2003: Giám đốc trung tâm Thực nghiệm Đậu Đỗ - Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam.
 • 2003 - nay: Chủ tịch Hội giống cây trồng Việt Nam (VSA); Ủy viên UBTW MTTQ Việt Nam, UV Hội đồng tư vấn về Khoa học - Giáo dục và Môi trường, UBTW MTTQ Việt Nam; Ủy viên Hội đồng quản lý quỹ Chương trình và Dự án hỗ trợ An sinh xã hội (AFV), UV Hội đồng KHCN viện KH Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), Ủy viên HĐKH viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, Trung tâm Tài nguyên Thực vật. Chủ tịch HĐQT Trung tâm đào tạo Kiến thức cộng đồng (CKC); Viện trưởng Viện Môi trường và Nông nghiệp ECO; UV HĐQT Pan Farm.
 • 2004 - t4/2022, và t4/2023 - nay: Thành viên HĐQT Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

GS.TS Đỗ Năng Vịnh

Nguyên Phó Viện trưởng viện Di truyền Nông nghiệp

Nguyên Phó Viện trưởng viện Di truyền Nông nghiệp

PGS.TS Hà Thị Thúy

Nguyên Phó Viện trưởng viện Di truyền Nông nghiệp, Nghiên cứu viên cao cấp viện Di truyền Nông nghiệp

Nguyên Phó Viện trưởng viện Di truyền Nông nghiệp, Nghiên cứu viên cao cấp viện Di truyền Nông nghiệp

TS. Nguyễn Như Hải

Trưởng phòng Cây lương thực, cây thực phẩm – Cục trồng trọt -  Bộ Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn.

TS. Trần Ngọc Hùng

Trưởng bộ môn Công nghệ sinh học, Viện Nghiên cứu Rau quả (FAVRI)

Trưởng bộ môn Công nghệ sinh học, Viện Nghiên cứu Rau quả (FAVRI)