Giống bí sặt HN 999 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống bí sặt HN 999

  • Thời gian sinh trưởng: Thời gian bắt đầu cho thu hoạch quả 60 - 70 ngày sau trồng tùy thời vụ, thời gian cho thu hoạch quả kéo dài 45 - 50 ngày. 
  • Năng suất: Tiềm năng năng suất của giống đạt 55 - 60 tấn/ha. 
  • Đặc điểm:  Giống sinh trưởng phát triển khỏe; thân to, màu xanh đậm, bộ lá lớn và xanh bền. Giống ra hoa và đậu quả tập trung, thời gian ra hoa sớm (sau trồng 45 - 50 ngày đối với vụ Xuân hè và 37 - 40 ngày đối với vụ Thu đông). Chống chịu trung bình với một số loại sâu bệnh hại chính
  • Chất lượng quả: Quả dạng thuôn dài, vỏ quả màu xanh đậm, khối lượng quả trung bình 1,2 - 1,7 kg, chiều dài quả 55 - 60 cm, đường kính 6,5 - 7 cm, thịt quả màu xanh và ít bị mất màu khi chế biến, thịt quả chắc và có vị ngọt nhẹ, rất chịu vận chuyển. 

 

QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG BÍ SẶT HN999