Giống ngô tẻ lai F1 SSC131 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống ngô tẻ lai F1 SSC131

  • Thời gian sinh trưởng: Thời gian sinh trưởng 90-100 ngày
  • Năng suất: Năng suất cao 8-9 tấn/ha.
  • Đặc điểm: Cây con sinh trưởng mạnh, thân lá to. Trái đồng đều, hạt đóng múp đầu. Hạt to, sây cay, tỷ lệ hạt/trái 80-81%, màu vàng cam, dạng hạt nữa đá. Khả năng chống chịu khá tốt với các loại bệnh cháy lá, gỉ sắt.

HƯỚNG DẪN GIEO TRỒNG GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN SSC131