Giống lúa Khang dân đột biến - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống lúa thuần Khang Dân Đột Biến

  • Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 125-130 ngày; vụ Mùa 100-105 ngày 
  • Năng suất: Trung bình 6,0-6,5 tấn/ha, thâm canh tốt đạt 7,0-7,5 tấn/ha. Hạt thon, nhỏ, màu vàng đẹp 
  • Đặc điểm: Cây cao 105 - 110 cm, phiến lá cứng, rộng, gọn khóm, màu xanh đậm, khả năng đẻ nhánh trung bình, cổ bông và thân to hơn, cây cứng hơn Khang dân 18. Chống đổ khá, chống chịu trung bình với một số loại bệnh hại chính (đạo ôn, khô vằn, bạc lá…), phạm vi thích ứng rộng.
  • Chất lượng: Chất lượng gạo tốt, cơm ngon mềm hơn Khang dân 18. Khối lượng 1000 hạt 20-21 gram.

HƯỚNG DẪN GIEO TRỒNG GIỐNG LÚA THUẦN KHANG DÂN ĐỘT BIẾN