Giống cải ngọt Sakata - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống Cải ngọt SAKATA

  • Thời gian sinh trường: là giống ngắn ngày, từ gieo đến thu hoạch 35 - 45 ngày (có thể tỉa nhỏ ăn non khi rau có 2 - 3 lá thật)
  • Năng suất:  tiềm năng năng suất cao từ 25 -30 tấn/ha, trồng được nhiều vụ trong năm.
  • Đặc điểm: Giống có khả năng chịu ẩm và chịu lạnh tốt. Chất lượng ăn ngọt, ít xơ, dùng để luộc, sào, nấu canh đều tốt. 

QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG CẢI NGỌT SAKATA