Giống mướp đắng HN126 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống mướp đắng HN126

  • Thời gian sinh trưởng: Thời gian bắt đầu cho thu hoạch quả 45 - 50 ngày sau trồng, thời gian cho thu hoạch quả kéo dài 30 - 35 ngày
  • Năng suất: Tiềm năng năng suất của giống đạt 40 - 45 tấn/ha. 
  • Đặc tính giống:  Giống sinh trưởng, phát triển tốt, khả năng phân nhánh khỏe, bộ lá lớn và xanh bền. Giống ra hoa tập chung, thời gian ra hoa cái 35 - 40 ngày sau trồng. Chống chịu trung bình với bệnh phấn trắng và đốm lá. 
  • Chất lượng quả:  Quả dạng thuôn, đỉnh quả tròn, đuôi quả hơi tù; vỏ quả màu xanh nhạt, u vấu tròn và nổi đều; khối lượng quả trung bình 175 - 180 gram, thịt quả ăn giòn, chắc và có vị đắng đặc trưng. 

 

QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG MƯỚP ĐẮNG LAI F1 - HN126