Giống lúa lai F1 LY006 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống lúa lai F1 LY006

  • Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 130-135 ngày, vụ Mùa 105-110 ngày 
  • Năng suất: Năng suất bình quân 8,0-9,0 tấn/ha, thâm canh tốt đạt 10,0-12,0 tấn/ha. Khối lượng 1000 hạt 29-30 gram
  • Đặc điểm: Chiều cao cây 110-115 cm, đẻ nhánh khỏe, dạng hình gọn, lá đòng nhỏ, đứng lòng mo,xanh đậm, bông to dài 28-30cm, số hạt trên bông 250-270 hạt. Chống chịu khá với một số loại sâu bệnh hại chính, phạm vi thích ứng rộng.
  • Chất lượng gạo: Hạt gạo dài, trong, ít bạc bụng, cơm ngon, mềm, trắng, vị đậm

QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG LÚA LAI LY 006