Giống lúa thuần ĐB6 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống lúa thuần ĐB6

  • Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 130 - 135 ngày; vụ Mùa 105 - 110 ngày 

  • Năng suất: 6,5 - 7,0 tấn/ha, thâm canh đạt 7,5 – 8,0 tấn/ha. 

  • Đặc điểm: Chiều cao cây 100 - 105 cm, dạng hình gọn, cứng cây, lá đứng, màu xanh đậm, trỗ tập trung. Hạt hơi bầu, xếp xít, màu vàng sẫm, số hạt/bông 160 -180. Chống đổ và chịu lạnh khá, chống chịu trung bình một số loại sâu bệnh hại chính (đạo ôn, khô vằn, bạc lá, rầy nâu).

  • Chất lượng: Chất lượng gạo trung bình, cơm ngon hơn Q5. Khối lượng 1000 hạt 24 - 25 gram

 

 

HƯỚNG DẪN GIEO TRỒNG GIỐNG LÚA ĐB6