Giống Bầu sao lai F1 - Trầm Hương - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống bầu lai Trầm Hương

  • Thời gian sinh trưởng: Thời gian bắt đầu cho thu hoạch quả 45 - 50 ngày sau trồng, thời gian cho thu hoạch quả kéo dài 40 - 50 ngày; 
  • Năng suất: Tiềm năng năng suất của giống đạt 55 - 60 tấn/ha. 
  • Đặc điểm:  Giống sinh trưởng, phát triển khỏe, thân to, bộ lá lớn và xanh bền. Giống ra hoa tập trung, thời gian ra hoa cái 40 - 45 ngày sau trồng. Chống chịu trung bình bệnh nứt thân chảy mủ và bệnh phấn trắng.
  • Chất lượng quả: Kích thước quả ít thay đối trong các lần thu hoạch, khối lượng quả trung bình 0,8 - 1 kg, quả có dạng hình trụ đều và cân đối, vỏ quả màu xanh xen lẫn ít đốm sao nhỏ màu trắng, thịt quả màu trắng xanh, khi luộc chín không bị thâm, thịt quả ăn hơi giòn, ngọt và có mùi thơm đặc trưng.

 

QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG BẦU SAO LAI F1 - TRẦM HƯƠNG