Danh hiệu và giải thưởng - Công ty CP tập đoàn giống cây trồng Trung Ương - Vinaseed