Danh hiệu và giải thưởng - Công ty CP Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam - Vinaseed