Giống lúa lai F1 KC06-1 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống lúa lai F1 KC06-1

  • Thời gian sinh trưởng: 95 -105 ngày
  • Năng suất: Năng suất bình quân từ 8,0-10 tấn/ha. 
  • Đặc điểm: Chiều cao cây 90 - 105 cm, hạt dài, trong, bóng, không bạc bụng, cơm mềm, dẻo, thơm nhẹ, vị ngọt. Thích nghi rộng, chịu phèn, úng. Đẻ nhánh khỏe, cứng cây, Chống chịu sâu bệnh tốt, chống chịu đạo ôn tốt. Thích hợp: Đông Xuân, Hè Thu, Thu Đông.
  • Chất lượng: Gạo trắng, ngon cơm mềm hơn Nhị ưu 838.