Giống ngô tẻ lai F1 NSC87 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống ngô tẻ lai F1 NSC87

  • Thời gian sinh trưởng:  Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 115-120 ngày; vụ Hè Thu 90-95 ngày; vụ Thu Đông 95 - 110 ngày. 
  • Năng suất: Tiềm năng năng suất cao 10-12 tấn/ha.
  • Đặc điểm: Chiều cao cây 190-210 cm, chiều cao đóng bắp 90-110 cm. Bộ lá thoáng, xanh đậm, bền đến khi thu hoạch. Bắp dài 18- 21 cm, đường kính 4,5- 5,5 cm, có dạng trụ, bắp đậu kín hạt, hàng hạt thẳng, lá bi bao bắp kín. Hạt màu vàng cam, tỷ lệ kết hạt cao, hạt sâu cay. Số hàng hạt/bắp 12-16 hàng, số hạt/hàng 35- 45 hạt. Khối lượng 1000 hạt 330-360g. Chống chịu trung bình với một số loại sâu bệnh hại chính, phổ thích nghi rộng.

 

QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG NGÔ LAI NSC87