Giống lúa lai F1 Nam Trân Ưu 8 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống Lúa lai Nhị ưu 838

  • Nguồn gốc: Giống Nhị ưu 838 là giống lúa lai ba dòng do Trung Quốc chọn tạo, được Vinaseed sở hữu bản quyền SXKD tại Việt Nam. Mã số lưu hành: CNLH.2022.191
  • Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân từ 120 – 125 ngày, vụ Mùa từ 105 – 110 ngày (nếu gieo sạ thời gian rút ngắn từ 5 – 7 ngày). 
  • Năng suất: trung bình 6,5 – 6.8 tấn/ha
  • Đặc tính: Chống chịu sâu bệnh khá, khả năng thích ứng rộng. Thích hợp chân đất vàn, vàn thấp, có độ phì tốt, trình độ thâm canh khá trở lên
  • Thời vụ: Gieo trồng được ở tất cả các vụ trong năm.

 

 

 

HƯỚNG DẪN GIEO TRỒNG GIỐNG NHỊ ƯU 838