Giống lúa lai TH3-4 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống lúa lai F1 TH3-4

  • Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 125-130 ngày, vụ Mùa 105-110 ngày 
  • Năng suất:  Năng suất trung bình 7,0-7,5 tấn/ha, thâm canh tốt có thể đạt 8,0-9,0 tấn/ha. Khối lượng 1000 hạt 23 - 24 g. 
  • Đặc điểm: Chiều cao cây 95-105 cm, góc lá đòng hẹp, lá bản lá rộng, màu xanh đậm, đẻ nhánh trung bình, bông to dài, hạt nhỏ dài sít.  Chống chịu trung bình một số loài sâu bệnh hại chính, phạm vi thích ứng rộng.
  • Chất lượng: Phẩm chất gạo ngon, cơm trắng, xốp đậm, tỷ lệ gạo xát trên 70%. 


QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG LÚA LAI F1 TH3-4