Giống lúa lai TH3-4 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống lúa lai Nhị ưu 86B

  • Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân miền Bắc từ 125 – 130 ngày, vụ Mùa từ 105 – 110 ngày (nếu gieo sạ thời gian rút ngắn từ 3 – 5 ngày). Các tỉnh Bắc Trung Bộ thời gian rút ngắn 3 – 5 ngày. Khu vực Nam Trung Bộ vụ Đông xuân 110 – 115 ngày, Hè thu 100 - 105 ngày.
  • Năng suất: trung bình 7.5 – 8 tấn/ha, thâm canh tốt đạt 10 tấn/ha.
  • Đặc tính: Chống đổ tốt, đẻ nhánh khỏe, chống chịu sâu bệnh tốt. Thích hợp chân đất vàn, vàn thấp, có độ phì tốt, trình độ thâm canh khá trở lên
  • Thời vụ: Gieo trồng được ở tất cả các vụ trong năm.
  • Chất lượng: Gạo trong bóng, cơm trắng, mềm, vị đậm, có mùi thơm nhẹ.

 

 

QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG LÚA LAI F1 NHỊ ƯU 86B