Giống lúa thuần OM6976 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống lúa thuần OM6976

  • Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 125-130 ngày; vụ Mùa 105 - 110 ngày 
  • Năng suất: Năng suất trung bình 6,5 – 7,0 tấn/ha, thâm canh 8,0 – 8,5 tấn/ha
  • Đặc điểm:  Là giống cảm ôn, gieo trồng được 2 vụ. Chiều cao cây: 95 - 100cm, dạng hình đẹp, cứng cây, bông to chùm, đóng hạt sít. Phạm vi thích nghi rộng cho cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Chống chịu trung bình một số loại sâu bệnh hại chính: đạo ôn, bạc lá, rầy nâu ...
  • Chất lượng: Khối lượng 1000 hạt: 25 - 26g. Hạt gạo trong, ít bạc bụng, cơm vẫn mềm khi nguội, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu

 

QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG LÚA THUẦN OM6976