Giống ngô nếp lai F1 HN 90 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống ngô nếp lai F1 HN 90

  • Thời gian sinh trưởng: Thời gian từ gieo đến thu hoạch ăn tươi 65-90 ngày
  • Năng suất: Tiềm năng năng suất bắp tươi đạt 14-16 tấn/ha. 
  • Đặc điểm: Chiều cao cây 210-240 cm, chiều cao đóng bắp 90-110 cm, có 19-20 lá/cây. Tán lá thoáng, bộ lá xanh đậm và bền đến khi thu hoạch, lá bi bao bắp xanh và rất kín. Bắp dài 17-19 cm, đường kính 4,7- 5,2 cm, hạt đậu kín tận đỉnh bắp. Hàng hạt thẳng, đều và mịn, kích thước hạt khá, 12-16 hàng hạt/bắp, 35-40 hạt/hàng. Chống đổ khá, chống chịu trung bình với một loại sâu bệnh hại chính, phổ thích nghi rộng. 
  • Chất lượng: Chất lượng ăn tươi ngon (dẻo – ngọt – đậm – thơm)


QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG NGÔ NẾP LAI HN90