Giống ngô đường lai F1 MIN 5 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống ngô đường lai F1 Min 5

  • Thời gian sinh trưởng: Thời gian từ gieo đến thu hoạch ăn tươi từ 62 đến 80 ngày 
  • Năng suất: Năng suất cao, tiềm năng năng suất bắp tươi 15-17 tấn/ha.
  • Đặc điểm: Giống thấp cây, thân mập, chiều cao cây 140-160 cm, chiều cao đóng bắp 55-65 cm. Bộ lá ngắn, cứng và thoáng; lá dầy, xanh rất đậm và bền đến khi thu hoạch. Bắp dạng trụ, dài 17-19 cm, đường kính 4,7- 5,2 cm, khả năng kết hạt tốt, lá bi bao bắp xanh và kín. Hàng hạt thẳng, 14-18 hàng hạt/bắp, 30-40 hạt/hàng, hạt màu vàng óng.  Chống đổ khá, nhiễm nhẹ với một loài sâu bệnh hại chính; phổ thích nghi rộng.
  • Chất lượng: Chất lượng ăn tươi ngon (giòn, ngọt, vị đậm, thơm, vỏ hạt mỏng)

HƯỚNG DẪN GIEO TRỒNG GIỐNG NGÔ ĐƯỜNG MIN 5