Giống ngô nếp hoa HN66 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống ngô nếp hoa HN66

  • Thời gian sinh trưởng: Thời gian từ gieo đến thu hoạch ăn tươi 65-85 ngày
  • Năng suất:  Tiềm năng năng suất bắp tươi 14-16 tấn/ha.
  • Đặc điểm: Chiều cao cây 170-200 cm, chiều cao đóng bắp 80-90 cm. Bộ lá thoáng, xanh đậm, bền đến khi thu hoạch. Bắp dài 17-20 cm, đường kính 4,7- 5,5 cm, bắp đậu kín hạt, lá bi xanh và rất kín. Hàng hạt thẳng, hạt to và sâu cay. Số hàng hạt/bắp 12-14 hàng, số hạt/hàng 30-40 hạt. Chống chịu trung bình với một số loại sâu bệnh hại chính, phổ thích nghi rộng. Chống đổ khá, bộ lá xanh đậm, thoáng
  • Chất lượng: Chất lượng ăn tươi rất ngon (dẻo – giòn – ngọt – đậm – thơm)

QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG NGÔ NẾP TÍM DẺO HN66