Giống ngô nếp lai F1 HN 88 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống ngô nếp lai F1 HN 88

  • Thời gian sinh trưởng: Thời gian từ gieo đến thu hoạch ăn tươi 65- 85 ngày
  • Năng suất: Tiềm năng năng suất bắp tươi 18-20 tấn/ha.
  • Đặc điểm: Chiều cao cây 180-205 cm, chiều cao đóng bắp 85-100cm. Bộ lá thoáng, xanh đậm, bền đến khi thu hoạch. Bắp dài 18-12 cm, đường kính 4,8- 5,5 cm, bắp đậu kín hạt, lá bi màu xanh và rất kín. Hàng hạt thẳng, mịn, hạt to và sâu cay. Số hàng hạt/bắp 12-14 hàng, số hạt/hàng 35- 45 hạt. Chống chịu trung bình với một số loại sâu bệnh hại chính, phổ thích nghi rộng ở các vùng sinh thái khác nhau trong cả nước. 
  • Chất lượng: Chất lượng ăn tươi rất ngon (dẻo – ngọt – đậm – thơm)

 

QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG NGÔ NẾP LAI F1 HN88