Giống ngô nếp đường lai F1 Min 6

Thông tin sản phẩm

Giống ngô nếp đường lai F1 Min 6

  • Thời gian sinh trưởng: Giống có thời gian sinh trưởng từ gieo đến thu hoạch ăn tươi 65-85 ngày 
  • Năng suất: Tiềm năng năng suất bắp tươi 15-17 tấn/ha
  • Đặc điểm: Là giống ngô nếp đường lai F1, do Vinaseed nhập nội và tuyển chọn. Giống thấp cây, thân to khỏe, bộ lá thoáng gọn, lá ngắn, dày, có màu xanh đậm. Chống đổ tốt, chống chịu trung bình với một loại sâu bệnh hại chính, phổ thích nghi rộng. Khả năng đậu hạt tốt
  • Chất lượng: Chất lượng ăn tươi rất ngon (dẻo, giòn, ngọt, vị đậm, thơm...), đặc biệt trên bắp có khoảng 15-20% hạt màu trắng

HƯỚNG DẪN GIEO TRỒNG GIỐNG NGÔ NẾP ĐƯỜNG LAI MIN 6