Giống ngô nếp đường HN268 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống ngô nếp đường lai F1 HN268

  • Thời gian sinh trưởng: Thời gian từ gieo đến thu hoạch ăn tươi 65-85 ngày
  • Năng suất:  Tiềm năng năng suất bắp tươi 12-14 tấn/ha.
  • Đặc điểm: Chiều cao cây 165-180 cm, chiều cao đóng bắp 80-95cm. Bộ lá thoáng, xanh đậm, bền đến khi thu hoạch. Bắp dài 16-18 cm, đường kính 4,5- 5,5 cm, bắp đậu kín hạt, lá bi xanh và rất kín. Hàng hạt thẳng, mịn, hạt to và sâu cay. Số hàng hạt/bắp 14-16 hàng, số hạt/hàng 30-40 hạt. Chống đổ khá, chống chịu trung bình với một số loại sâu bệnh hại chính phổ thích nghi rộng.
  • Chất lượng: Chất lượng ăn tươi rất ngon (dẻo – giòn – ngọt – đậm – thơm)

HƯỚNG DẪN GIEO TRỒNG GIỐNG NGÔ NẾP ĐƯỜNG LAI HN268