Giống ngô nếp lai HN68 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống ngô nếp lai F1 HN68

  • Thời gian sinh trưởng: Thời gian từ gieo đến thu hoạch ăn tươi 65-85 ngày
  • Năng suất: Tiềm năng năng suất bắp tươi 14-16 tấn/ha. 
  • Đặc điểm: Chiều cao cây 160-180 cm, chiều cao đóng bắp 75-90 cm. Bộ lá xanh đậm và bền đến khi thu hoạch. Bắp dài 16-18 cm, đường kính 4,5- 5,2 cm, lá bi kín và có màu tía. Hàng hạt thẳng, đều và mịn. Số hàng hạt/bắp 16-18 hàng, số hạt/hàng 30- 35 hạt. Chống đổ khá, Chống chịu trung bình với một số loại sâu bệnh hại chính, phổ thích nghi rộng.
  • Chất lượng: Chất lượng ăn tươi ngon (dẻo – ngọt – đậm – thơm)

QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG NGÔ NẾP LAI HN68