Giống lúa thuần Bắc Hương 9 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống lúa thuần chất lượng Bắc Hương 9

  • Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 125 -130 ngày; vụ Mùa 100 - 105 ngày 
  • Năng suất: Trung bình 6,0 – 6,5 tấn/ha, thâm canh tốt có thể đạt 7,0 – 7,5 tấn/ha. 
  • Đặc điểm: Chiều cao cây 100 - 105 cm, đẻ nhánh trung bình khá, khóm gọn, cứng cây. Bộ lá đứng, xanh đậm. Bông to, dài, hạt thon dài, màu nâu sẫm. Chống chịu trung bình một số loại sâu bệnh hại chính.
  • Chất lượng: Phẩm chất gạo tốt, cơm trắng, bóng, mềm, vị đậm, có mùi thơm. Khối lượng 1000 hạt 25 - 26 gram. 

HƯỚNG DẪN GIEO TRỒNG GIỐNG LÚA BẮC HƯƠNG 9