Giống lúa thuần năng suất chất lượng VNR88 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống lúa thuần năng suất chất lượng VNR88

  • Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 130-140 ngày, vụ Mùa 100-105 ngày 
  • Năng suất:  Năng suất trung bình 7,0-7,5 tấn/ha, thâm canh tốt có thể đạt 8,0-8,5 tấn/ha. Khối lượng 1000 hạt 23 - 24 g. 
  • Đặc điểm: Chiều cao cây 105-110 cm, bộ lá phẳng, hơi mỏng lá, bông to, xếp hạt trung bình, hạt hơi bầu, màu nâu nhạt, mỏ hạt thẳng, Chống chịu trung bình một số loài sâu bệnh hại chính, phạm vi thích ứng rộng.
  • Chất lượng: Hạt gạo trong, không bạc bụng, tỷ lệ gạo xát và gạo nguyên cao, cơm trắng, bóng, mềm, vị đậm, ngon cơm

HƯỚNG DẪN GIEO TRỒNG GIỐNG LÚA THUẦN VNR88