Giống lúa thuần Kim Cương 111 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống lúa thuần Kim Cương 111

  • Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 130-135 ngày; vụ Mùa 105-110 
  • Năng suất: Năng suất trung bình 6,5-7,0 tấn/ha, thâm canh đạt 7,5-8,0 tấn/ha. Bông to chùm, xếp hạt sít, khối lượng 1000 hạt 22-23 gram
  • Đặc điểm: Là giống cảm ôn, nên gieo cấy được cả hai vụ. Chiều cao cây 100-110 cm, phiến lá phẳng đứng, gọn khóm, màu xanh đậm, đẻ nhánh khỏe và tập trung. Chống đổ và chịu rét khá, chống chịu trung bình một số sâu bệnh hại chính (đạo ôn, khô vằn, bạc lá…), phạm vi thích ứng rộng.
  • Chất lượng : Chất lượng gạo tốt (gạo trắng mờ, tỷ lệ gạo nguyên cao), cơm trắng, bóng, mềm, vị đậm.