Giống Cà chua VNS585 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống Cà chua VNS585

  • Thời gian sinh trưởng: 60 -70 ngày (tùy từng thời  vụ trong năm)
  • Năng suất: 55-70 tấn/ha
  • Đặc điểm: Giống bán hữu hạn, chống chịu tốt, chín tập trung. Thịt quả dày, màu đỏ tươi, khối lượng quả trung bình 100-120 gr. Giống có khả năng thích ứng rộng, trồng được nhiều vụ trong năm.

QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG CÀ CHUA VNS585