Giống Ớt hiếm lai F1- Deli 686 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống Ớt hiếm lai F1- Deli 686

  • Thời gian sinh trưởng: thu hoạch 65- 68 ngày sau trồng
  • Năng suất: 15-20 tấn/ha
  • Đặc điểm:  Cây khỏe, nhánh nhiều, tán đẹp, sinh trưởng mạnh từ giai đoạn cây con, thu hoạch tập trung. Quả thẳng, dài trung bình 5,5– 7,0 cm, quả chín có màu đỏ tươi, rất bóng và cay, tỷ lệ phơi sấy rất cao. Kháng bệnh thối trái, thối cành rất tốt. 

 QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG ỚT HIỂM LAI F1 - DELI 686