Giống Cà chua VNS390 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống Cà chua VNS390 Vinaseed

  • Thời gian sinh trưởng: 60 -70 ngày (tùy từng thời  vụ trong năm)
  • Năng suất: Tiềm năng năng suất đạt từ 60 - 80 tấn/ha.
  • Đặc điểm: Là giống bán hữu hạn, sinh trưởng mạnh, chín tập trung, quả cứng, tròn trứng, chín đỏ đẹp, trọng lượng trung bình quả 100 – 160 gr. Chống chịu tốt với bệnh vàng lá, bệnh sương mai. Chống chịu nứt quả rất tốt. Thịt quả dày nhiều bột ăn tươi rất ngon, có thể dùng làm salad, chế biến. 

QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG CÀ CHUA VNS390