Gạo Đen Phúc Thọ - New

Thông tin sản phẩm

Gạo Đen Phúc Thọ-New

  • Màu sắc: Màu đen ánh tím
  • Độ dẻo: Dẻo vừa
  • Dinh dưỡng: Giàu dưỡng chất
  • Đặc điểm: Gạo lứt tím có lớp vỏ ngoài màu đen ánh tím. Cơm khá dẻo, vừa hơi giòn giòn