Gạo Trân Châu Hương - Gạo an toàn - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Gạo Trân Châu Hương

  • Màu sắc: Trắng trong
  • Độ dẻo: Dẻo vừa
  • Độ thơm: Thơm tự nhiên
  • Đặc điểm: Gạo Indica, hạt to, chiều dài trung bình hạt 6,7mm. Dẻo vừa, xốp cơm, thơm nhẹ