Gạo Japonica Koshihikari - Gạo an toàn - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Gạo Japonica Koshihikari

  • Màu sắc: Trắng trong
  • Độ dẻo: Rất dẻo 
  • Độ thơm: Thơm tự nhiên
  • Đặc điểm: Gạo Japonica, hạt tròn, chiều dài trung bình hạt 5,1mm. Mùi thơm tự nhiên, cơm ngọt, rất dẻo, hạt cơm kết dính, cơm vẫn dẻo khi để nguội