Giống lúa thuần chất lượng cao Dự Hương 8 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống lúa thuần chất lượng Dự Hương 8

  • Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 125-130 ngày; vụ Mùa 100 - 105 ngày 
  • Năng suất: Trung bình 6,0 – 6,5 tấn/ha, thâm canh tốt đạt 7,0 – 7,5 tấn/ha. 
  • Đặc điểm: Là giống cảm ôn, gieo trồng được cả hai vụ. Chiều cao cây 95-100 cm, đẻ nhánh khá. Bộ lá phẳng, xanh nhạt, hạt thon dài, màu vàng sáng. Chống chịu trung bình với một số loại sâu bệnh hại chính (đạo ôn, bạc lá, rầy nâu,..), chịu thâm canh, cứng cây chống đổ khá.
  • Chất lượng: Gạo trong không bạc bụng, cơm trắng bóng, dẻo, vị đậm, có mùi thơm nhẹ. Khối lượng 1000 hạt 24-25 gram.

HƯỚNG DẪN GIEO TRỒNG GIỐNG LÚA THUẦN CHẤT LƯỢNG CAO DỰ HƯƠNG