Giống lúa lai F1 Nam Trân Ưu 8 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống Lúa lai Xuyên Hương Ưu 506

  • Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân miền Bắc từ 125 – 130 ngày, vụ Mùa từ 105 – 110 ngày (nếu gieo sạ thời gian rút ngắn từ 3 – 5 ngày). Các tỉnh Bắc Trung Bộ thời gian rút ngắn 3 – 5 ngày. Khu vực Nam Trung Bộ vụ Đông xuân 110 – 115 ngày, Hè thu 100-105 ngày.
  • Năng suất: trung bình 8 – 8.5 tấn/ha, thâm canh tốt đạt 10 tấn/ha.
  • Đặc tính: Chống chịu sâu bệnh khá, khả năng thích ứng rộng. Thích hợp chân đất vàn, vàn thấp, có độ phì tốt, trình độ thâm canh khá trở lên
  • Thời vụ: Gieo trồng được ở tất cả các vụ trong năm.
  • Chất lượng: Gạo trắng, ngon, cơm mềm hơn Nhị ưu 838.

 

 

 

HƯỚNG DẪN GIEO TRỒNG GIỐNG LÚA LAI F1 XUYÊN HƯƠNG ƯU 506