Giống lúa Japonica chất lượng J01 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống lúa Japonica chất lượng J01

  • Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 133 - 136 ngày, vụ Mùa 105 - 110 ngày
  • Năng suất: Năng suất trung bình 6,5 – 7,0 tấn/ha, thâm canh đạt 7,5 – 8,0 tấn/ha.
  • Đặc điểm: Chiều cao cây 100 - 105 cm, lá đòng lòng mo, bản lá trung bình, thế lá đứng, giấu bông. Đẻ nhánh khỏe tập trung, gọn khóm. Dạng hạt to bầu, vỏ trấu vàng sáng, khối lượng 1000 hạt 28 - 29 gram. Chống đổ tốt, chống chịu trung bình với một số loại sâu bệnh hại, phạm vi thích ứng rộng.
  • Chất lượng: Hạt gạo trắng trong không bạc bụng, cơm trắng, bóng, mềm, vị đậm, có mùi thơm nhẹ.

HƯỚNG DẪN GIEO TRỒNG GIỐNG LÚA NHẬT J01