Giống lúa thuần chất lượng Thơm RVT - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống lúa thuần chất lượng Thơm RVT

  • Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 125-130 ngày; vụ Mùa 100-105 ngày
  • Năng suất: Năng suất trung bình 5,5 – 6,0 tấn/ha, thâm canh tốt đạt 6,5-7,0 tấn/ha. 
  • Đặc điểm: Chiều cao cây 100-110 cm, phiến lá đứng, dầy, lá đòng lòng mo, đẻ nhánh khá, khóm gọn. Chống đổ tốt, chống chịu trung bình với một số sâu bệnh hại chính
  • Chất lượng: Hạt nhỏ, thon dài, màu vàng sáng, khối l­ượng 1000 hạt 18-19 gram, chất lượng gạo tốt (hạt gạo trong, không bạc bụng), hàm lượng amylose thấp 15,2%, cơm trắng, mềm, vị đậm và ngon do có hàm lượng protein cao 9,2%, có mùi thơm nhẹ. 

 

HƯỚNG DẪN GIEO TRỒNG GIỐNG LÚA THUẦN CHẤT LƯỢNG THƠM RVT