Giống lúa lai F1 Nam Trân Ưu 8 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống lúa lai F1 Nam Trân Ưu 8

  • Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 125-130 ngày, vụ Mùa 105-110 ngày
  • Năng suất: Năng suất bình quân 8,0-8,5 tấn/ha, thâm canh tốt đạt 9,5-10 tấn/ha. Vỏ trấu màu vàng sáng, khối lượng 1000 hạt 27-28 gram
  • Đặc điểm: Chiều cao cây 105-110 cm, thân cứng, bông to dài 23-24cm, số hạt trên bông 160-170 hạt, đẻ nhánh khá. Chống chịu khá với một số loại sâu bệnh hại chính, phạm vi thích ứng rộng.
  • Chất lượng: Gạo trắng, ngon cơm mềm hơn Nhị ưu 838. 

HƯỚNG DẪN GIEO TRỒNG GIỐNG LÚA NAM TRÂN ƯU 8