Giống lúa lai chất lượng Thụy Hương 308 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống lúa lai chất lượng Thụy Hương 308

  • Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 130-135 ngày, vụ Mùa 105-110 
  • Năng suất: Năng suất bình quân 8,0 – 8,5 tấn, thâm canh tốt đạt 9,9 - 10,0 tấn/ha.  Khối lượng 1000 hạt 29 - 30 gram. Chống chịu trung bình với một số loại sâu bệnh hại chính, phạm vi thích ứng rộng.
  • Đặc điểm: Chiều cao cây 100 -115 cm, thân cứng, mập, chống đổ tốt, đẻ nhánh khỏe. Hạt nhỏ, thon dài, đóng hạt xít.
  • Chất lượng:  Hạt gạo trong bóng, cơm trắng, mềm, thơm, có vị đậm. 

HƯỚNG DẪN GIEO TRỒNG GIỐNG LÚA LAI THỤY HƯƠNG 308