Giống lúa lai chất lượng Thụy Hương 308 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống lúa lai chất lượng Thụy Hương 308

  • Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 125-130 ngày, vụ Mùa 105-110 
  • Năng suất: Năng suất bình quân 7,5 – 8,0 tấn, thâm canh tốt đạt 10 tấn/ha.  Khối lượng 1000 hạt 24-25 gram. Chống chịu trung bình với một số loại sâu bệnh hại chính, phạm vi thích ứng rộng.
  • Đặc điểm: Chiều cao cây 100-110cm, thân cứng, mập, chống đổ tốt, đẻ nhánh khỏe. Hạt nhỏ, thon dài, đóng hạt xít.
  • Chất lượng:  Hạt gạo trong bóng, cơm trắng, mềm, thơm, có vị đậm. 


QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG LÚA LAI F1 THỤY HƯƠNG 308