Giống lúa lai F1 Nam Trân Ưu 8 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống lúa lai F1 HC1

  • Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 120-125 ngày, vụ Mùa 95-100 ngày 
  • Năng suất:  Năng suất trung bình 6,5-7,0 tấn/ha, thâm canh tốt có thể đạt 8,0-8,5 tấn/ha. Khối lượng 1000 hạt 27-28g.  
  • Đặc điểm:  Chiều cao cây 90-95 cm, góc lá đòng hẹp, lá đứng thẳng, đẻ nhánh trung bình, chiều dài bông 25-27 cm, số hạt/bông 150-170 hạt. Chống chịu trung bình với một số loại sâu bệnh hại chính, phạm vi thích ứng rộng.
  • Chất lượng : Phẩm chất gạo ngon, cơm trắng, mềm, vị đậm, tỷ lệ gạo xát trên 70%. 

 

QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG LÚA LAI HAI DÒNG HC1