Giống Dưa chuột lai F1 Sakura - Vinaseeda

Thông tin sản phẩm

Giống dưa chuột Sakura

  • Thời gian sinh trưởng: Thời gian bắt đầu cho thu hoạch quả 28 - 32 ngày sau trồng, thời gian cho thu hoạch quả kéo dài 30 - 40 ngày; 
  • Năng suất: Tiềm năng năng suất của giống đạt 55 - 60 tấn/ha. 
  • Đặc điểm:  Giống sinh trưởng, phát triển tốt, khả năng phân nhánh khỏe, bộ lá lớn và xanh bền. Giống ra hoa tập chung, thời gian ra hoa cái 20 - 25 ngày sau trồng. Giống có khả năng chống chịu tốt với một số loại sâu bệnh hại chính, chống chịu trung bình bệnh phấn trắng và giả sương mai.
  • Chất lượng quả: Quả dạng thon dài, vỏ quả màu xanh nhạt, trên bề mặt vỏ quả có gai nhỏ màu trắng, khối lượng quả trung bình 110 - 120 gram, thịt quả ăn giòn, ngọt, có mùi thơm nhẹ và không bị đắng ở đầu quả. 
     

 

QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG DƯA CHUỘT LAI F1 SAKURA