Giống Bí đỏ lai F1 Koshi - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống Bí đỏ lai F1 Koshi

  • Năng suất: trung bình đạt 25-28 tấn/ha, 3-4 quả/cây, quả nặng 1-1,1 kg. 
  • Thờ gian sinh trưởng: thu hoạch sau gieo 75-80 ngày.
  • Đặc điểm: Là giống F1 nên cây sinh trưởng phát triển khỏe, kháng bệnh virus rất tốt, trồng được quanh năm. Quả đặc ruột, thịt dầy, có đồng đều cao, không bị bệnh ghẻ trên quả. Chất lượng ăn rất ngon (dẻo, ngọt.....). 
  • Thời vụ: Có thể trồng nhiều vụ trong năm, tuy nhiên tốt nhất vào 2 vụ chính là vụ Xuân hè (gieo từ cuối tháng 1 đến cuối tháng 2 dương lịch và vụ Thu đông (gieo từ cuối tháng 8 đến trung tuần tháng 9 dương lịch)

 QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG BÍ ĐỎ LAI F1 KOSHI