Gạo VJ Platinum Rice - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Gạo VJ Platinum Rice

  • Màu sắc: Trắng trong
  • Độ dẻo: Dẻo 
  • Độ thơm: Thơm hương lài
  • Đặc điểm: Gạo Indica, hạt rất thon và trong suốt, cơm ngọt vị đậm, cơm vẫn mềm dẻo khi để nguội