Gạo VJ Japonica Rice - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Gạo VJ Japonica Rice

  • Màu sắc : Trắng trong
  • Độ dẻo : Dẻo
  • Độ thơm : Thơm tự nhiên
  • Đặc điểm : Gạo Japonica, hạt tròn, chiều dài trung bình hạt 5,1mm. Mùi thơm tự nhiên, cơm rất ngon, dẻo, hạt cơm kết dính, cơm vẫn dẻo khi để nguội