Gạo nếp hoa vàng ĐB - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Gạo Nếp hoa vàng ĐB

  • Màu sắc: Trắng ngà
  • Độ dẻo: Dẻo
  • Độ thơm: Thơm đặc biệt
  • Đặc điểm: Được sản xuất từ giống Nếp cái hoa vàng truyền thống nổi tiếng. Hạt gạo tròn, dẻo, thơm đặc biệt, dùng đồ xôi, làm bánh.