Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam nâng tầm quản trị doanh nghiệp với các giải pháp công nghệ FPT IS